دوشنبه, 26 مهر 1400                ساعت:

تماس با ما

تماس

قم

نشانی:
قم ، خیابان انقلاب قم

تلفن: 025-36706866

دورنگار: 025-36707616

تلفن همراه: 09123516897-09128540206

فرم تماس

ارسال پست الکترونیک. تمامی فیلد های مشخص شده با * می بایست پر شود.

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

09123516897   مدیر عامل (میرزایی)   

 09128540206  ( مدیر بازرگانی )

www.greenfilterco.comوب سایت

                                                                                                                                   www.greenfilter.ir

                                                                                                                                         info@greenfilterco.com

                                                                                                                                      info@greenfilterco.ir

                                                                                                                                 igf_co@yahoo.com

09128540206  ( مدیر بازرگانی )

تلفن : 36706866 – 025

فکس :   36707616 – 025

لینکهای مرتبط

عنوان لینک سازمان مورد نظر عنوان لینک سازمان مورد نظر عنوان لینک سازمان مورد نظر عنوان لینک سازمان مورد نظر عنوان لینک سازمان مورد نظر
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت